Обучение

Студенти и Докторанти

Прием

Наука и проектиране


Важни съобщения

Излезе брой II на том 51 на годишника на УАСГ

Този брой е посветен на международната научно-приложна конференция "75 години УАСГ" и съдържа статиите от секции Механика, сеизмичен риск, Математика и физика

Admission of foreign students

Offered degree's programs

УАСГ на първо място в рейтинговата система

 по професионално направление 5.7 – „Архитектура, строителство и геодезия“