Обучение

Студенти и Докторанти

Прием

Наука и проектиране


Новини

ТЪЖНА ВЕСТ
17.02.2017

Важни съобщения

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

за семестриално завършилите студенти

75 години УАСГ

Mеждународна юбилейна научна конференция 1 – 3 ноември 2017 г.

УАСГ- на първо място в националния рейтинг

В НОВОТО ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА - УАСГ е на първо място в професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия".