Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Красимир Василев

Строителен факултет, Технология и механизация на строителството - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Красимир Василев
Кабинет Б1047
Телефон 9635245/648
E-mail kvas_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане София 13.12.1948
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1976

Образование

висше, специалност "Подемно-транспортни, строителни и минни машини", ТУ - София

Езици

Английски - средно, Руски - много добре