Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р арх. Стоянка Иванова

Строителен факултет, Автоматизация на инженерния труд

гл.ас. д-р арх. Стоянка Иванова
Кабинет Б6
Приемно време

Приемно време от 05 до 09 януари 2015 г.

понеделник 14-16 часа

вторник 14-16 часа

сряда 14-16 часа

четвъртък 14-16 часа

петък 14-16 часа

Кабинет 6 се намира в топлата връзка на етаж 3 между корпус А и корпус Б, над главното фоайе.

Телефон 9635245/303
E-mail siva_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане Силистра
Постъпил в УАСГ 1988

Лекционни курсове

Програмиране и използване на изчислителни системи (ПИИС)

Автоматизация на инженерния труд (АИТ)

Образование

Дипломиране във ВИАС, специалност "Архитектура на промишлени сгради и съоръжения" - 1987 г. Специализация във ВИАС на тема "Приложение на компютърни системи в проектирането на промишлени сгради и съоръжения" - 1988 г.

Езици

Английски, руски

Научни интереси

Основните научни и професионални интереси в следните области:

= Компютърна графика и автоматизация на архитектурния и инженерния труд и обмяната на данни между различните специалности в един проект.

= Автоматизирано генериране на архитектурни решения по зададени критерии и оценка на тяхната енергийна ефективност.

= Определяне на падащата слънчева радиация за сгради с по-сложна архитектура. Определяне на количествата падаща дифузна радиация от частично засенчено небе с анизотропно излъчване.

Научна дейност

Рецензент за списание "Solar Energy" на издателство Elsevier

Членство

Член на САБ

Член на World Society of Sustainable Energy Technology (WSSET)

Член на International Solar Energy Society (ISES)

Участие в научно-изследователски проекти

Участвала е в международни проекти на тема "Обмяна на данни между различните специалности в процеса на проектиране" към НИС и СПП при ВИАС, както и в разработката на система за проследяване движението на транспортни средства чрез GPS. В съавторство с други колеги от катедрата разработва обучаваща система „Веди”, където отговаря за реализацията на графичната част (с приложение в обучението с AutoCAD).

https://www.researchgate.net/profile/Stoyanka_Ivanova/

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

solar energy, solar architecture, anisotropic factor algebra, solar diffuse irradiance

Други длъжности и дейности

От 1995 до 1997 г. е заместник-ръководител на УИК.

Публикации

Програмиране на Pascal - методическо ръководство, колектив Атанас Маргаритов, Стоянка Иванова, Руси Иванов

Estimation of solar radiation for buildings with complex architectural layouts. Brno, 10-11 August 2011

3D Analysis of the incident diffuse irradiance on the building’s surfaces in an urban environment. Granada, 16-17 May 2013
 

 

ПубликацииАрхиплан - анимации (архивирани)
гл. ас. арх. Стоянка Иванова


Background Diffuse Irradiance
гл. ас. Стоянка Иванова

Vertical Diffuse Factor
гл. ас. Стоянка Иванова

Конспекти
Учебни материали


Въпрос 26 от конспекта по ПИИС - Оператори за вход / изход. Работа с файлове. Примери (C++)
гл. ас. арх. Стоянка Иванова (по материали от учебника по ПИИС и С++ на доц. Гергана Моллова)


Програма с матрица - VBA
гл. ас. Стоянка Иванова

ПИИС - С++; задачи за упражненията
гл. ас. Стоянка Иванова

Курсови задачи и задания

Примерна курсова задача по ПИИС
гл. ас. арх. Стоянка Иванова

Други

Анимация на разсеяната светлина
гл. ас. арх. Стоянка Иванова

Хоби

приложен дизайн, компютърна графика, web-дизайн и web-програмиране, фотография