Начало / Преподаватели / Администрация /

Райна Джурова-Рождественска

РекторатСекретар на ВУЗ

Райна Джурова-Рождественска
Кабинет 216 Р
Телефон 02 9635245/550
E-mail vice_adm@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. София, 3.05.1987 г.
Семейно положение омъжена

Образование

15 септември 2006г. – ноември 2011 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Магистър по Славянска и Българска филология, специалност Славянска филология, словашки профил.

Февруари 2010г. – юни 2010г. – завършено едносеместриално обучение по програма Еразъм в Университета „Ян Амос Коменски”, гр. Братислава, Философски факултет.

 

 

Езици

 Руски, словашки, английски език.

Професионални умения

 

 

Друга информация