Home / Research / News

News

Научен семинар "Научни изследвания 2014 г."
04.02.2015
Програма за провеждане на научен семинар "Научни изследвания 2014г." Семинарът "Научни изследвания 2014 г." ще се проведе на 26 и 27 ...
Source: ЦНИП
Архитекти изследват междублоковите пространства на панелните комплекси в София
09.01.2015, гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов

Source: катедра „Промишлени и аграрни сгради“ на АФ при УАСГ
Международни мероприятия за 2013 -- 2015 г. в областта на образованието, науката и иновациите
05.06.2013, Райна Джурова

Source: Министерство на образованието и науката в Русия
Покана за участие в семинар в гр. Вашингтон в периода 2 - 5 март 2013 г.
29.01.2013, Райна Джурова

Source: Международна асоциация на университетските ръководители (IAUP)
Лекция от цикъла - „Еврокод 2 и българските норми за проектиране
28.01.2013, ЦНИП
ЦНИП при УАСГ и секция” Конструкции на сгради и съоръжения” към КИИП - София град организират на 07.02.2013 г. от 14 часа в зала 250 на УАСГ ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5