Home / Research / News

News

"Устойчиво строителство за хората"
16.11.2012, доц. д-р инж. Румяна Захариева
През септември 2012 г. в Любляна, Словения, се състоя Световният инженерен форум (World Engineering Forum, WEF 2012) под надслов "Устойчиво ...
Наука и Практика
11.11.2012, ЦНИП при УАСГ
В рамките на Юбилейна международна научно-приложна конференция УАСГ’2012 на 15 ноември 2012 г. (четвъртък) от 14.00 часа до 17.00 часа в Зала 301А ...
Благодарност
30.10.2012
В помощ на пострадалите от земетресението в Перник
Source: ЦНИП при УАСГ
Приключи 4-та Международна конференция по картография и ГИС
10.07.2012
Конференцията се проведе от 18 до 22 юни в курорта Албена с изключителното съдействие на администрацията на Албена АД.
The Ancient Stadium of Philippopolis - official inauguration
26.04.2012, arch. D. Georgieva
The official inauguration of the Ancient Stadium of Philippopolis will take place on April 29, 2012 at 10:00am at Dzhumaya Square in Plovdiv.
Source: http://antichen-stadion-plovdiv.bg/
ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
18.05.2011, катедра Градоустройство
Катедра „Градоустройство“, АФ на УАСГ, Националният клуб на урбанистите към САБ и Асоциацията на студентите по урбанизъм в ...
Държавни награди за преподаватели от Хидротехническия факултет на УАСГ
20.04.2011
На основание чл. 11, ал. 2 от Закона за ордените и медалите на Република България, Президентът на Република България за награди с държавни ...
Симпозиум по Реставрация и рехабилитация на сгради, Бърно, 2011
22.03.2011
Dear colleagues, we would like to invite you for a 2nd WTA Ph.D. symposium held in Brno, Czech republic. To organize multinational symposium with wide range of experts, we kindly ask you to help us spread the announcement among your colleges. Pl
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5