Начало / Международна дейност / Доктор Хонорис Кауза

Доктор Хонорис Кауза

      Със званието Доктор Хонорис Кауза са удостоени от УАСГ следните учени и общественици:        

    

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

проф. д-р инж. Гюнтер Цумпе
1996, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Вернер Фойгт
1998, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Хайнц Брандл
2001, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Ралф Рооз
2002, Доктор хонорис кауза

д-р инж. Стефан Софиянски
2002, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Хелмут Кройс
2003, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Иван Секулов
2003, Доктор хонорис кауза

проф. арх. Ричард Ингланд
2003, Доктор хонорис кауза

проф. икон. Клаудио Бори
2003, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Кулдип Вирди
2003, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Йохан Лицка
2004, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Дитер Гуткнехт
2004, Доктор хонорис кауза

проф. инж. Рудолф Моргенщерн
2004, Доктор хонорис кауза

проф. д-р Майкъл Сидерис
2004, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Хелмут Дробир
2006, Доктор хонорис кауза

д-р инж. Карл-Хайнц Бауер
2007, Доктор хонорис кауза

проф. Виктор Петрович Савиних
2007, Доктор хонорис кауза

проф. арх. Джузепе Лонги
2008, Доктор хонорис кауза

проф. д-р Милан Конечни
2008, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Клаус-Фридрих Зибер
2008, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Божидар Симеонов Янев
2008, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Харолд Шу
2009, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Кристиан Липолд
2011, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Йозеф Еберхардщайнер
2011, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Ханс Георг Йодл
2012, Доктор хонорис кауза

д-р Алексей Борисович Миллер
2013, Доктор хонорис кауза