Начало / Библиотека / Структура и статут на Библиотеката

Структура и статут на Библиотеката

Статут:

* Библиотечно-информационният център е част от структурата на УАСГ, в който се комплектува, каталогизира, съхранява и предоставя за ползване библиотечно-информационния фонд на увиверситета.

* Библиотечно-информационният център обслужва преподавателския състав, студентите и служителите на УАСГ.

* Всички външни потребители могат да ползват само читалните.

 

 

 

Структура:

Оперативното ръководство на Библиотечно-информационния център при УАСГ

се осъществява от Директор.

 

Различните видове дейности са организирани в следните направления: 

Направление “Комплектуване и каталогизация”:

Комплектуване на книги, електронни носители на информация, периодични издания и др.

  • Книгообмен
  • Каталогизация

Направление “Библиотечно-информационно обслужване и фондове”:

  • Библиотечно-информационно обслужване
  • Международно и междубиблиотечно книгозаемане