Начало / Факултети / Геодезически факултет

Геодезически факултет

Геодезическият факултет при УАСГ извършва обучение на студенти и докторанти в трите образователно квалификационни степени - бакалавър, магистър и доктор на професионално направление Архитектура, строителство и ГЕОДЕЗИЯ.

Геодезическият факултет при УАСГ е единствен в страната и като такъв основното и водещото звено за осигуряване нуждите на страната с професионални кадри в областите: Геодезия, Картография, Кадастър, Фотограметрия, Дистанционни изследвания на Земята, оценка на недвижими имоти, управление на земеделски земи и имоти, управление на европейски инфраструктурни проекти, земеустройство, екология и опазване на околната среда.

Специалността Геодезия е наследник на една от първите две ( Строително и Земемерно инженерство ) специалности, открити през 1942 година в най-старото висше техническо училище в България.