Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Materials

Materials

PublicationsConspects
Конспект по Геодезия за ФТС - 1 курс
проф..д-р инж. Васил Вълчинов


Тест по Геодезия II - летен 2015
кат. Геодезия и геоинформатика
Конспект_МОГИ_2017/2018
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Конпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.


Конспект Геодезия II част 2016_2017
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Study materials


SHP_AutoCAD
I_Kunchev
План за упражнения по МОГИ -2012/2013
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Условни знаци 1:1000
Катедра "Геодезия и геоинформатика"

Упражнения по геодезия за студентите от УУЗИ
доц. Р. Янева, доц. В. Вълчинов, доц. М. Илиева

Тетрадка за упражнения по Геодезия за студентите от СФ, ТФ и ХТФ
проф. д-р инж. Васил Вълчинов, доц. П. Павлов и др.

материали CAD системи 2015
гл. ас. д-р инж. Иван Кунчев


Геодезия Арх 05
лекция по геодезия - архитектурен

Геодезия Арх 06
лекция по геодезия

Геодезия Арх_07
Геодезия Арх_07

Морска геодезия
Програма SeaGeo за РНС и генериране на измервания с GPS и ЕхолотCoursework ans assignments

Карта 10000 Семково
кат. Геодезия и геоинформатика

Карнети за засечки
гл. ас. ВълчеваЗадание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m


Examination rulesOthers

Специализирано картографиране в България
Пенев, П.Т., Кр. Микренска – Чернева


Information
Програма за конвертиране на текстови файлове.
Конвертира между кодови таблици на DOS, Windows и DEC UNIX.

изпит 06-02-2018
резултати от изпит - кадастър, МОГИ

изпит 06-02-2018
оценки от изпит по кадастър