Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Факултетен съвет / Състав /

гл.ас. д-р инж. Емил Цанов

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

гл.ас. д-р инж. Емил Цанов
Кабинет 411
Приемно време

Понеделник 9-11ч

 

 

Защита на курсови проекти:

1ва дата ССС 09.01 (вторник) от 15.00ч

1ва дата ВиК на сгради и Газоснабдяване 11.01 (четвъртък) от 13.00ч.

2ра дата ССС 29.01 (понеделник) от 14ч.

2ра дата ВиК на сгради и Газоснабдяване 29.01 (понеделник) от 9.00ч.

 

E-mail e.tsanov@mail.bg
Място и дата на раждане Плевен 1982 г.

Лекционни курсове

Основи на хидравликата, водоснабдяването и канализацията (Строителство на сгради и съоръжения)

Основи на хидравликата, водоснабдяването и канализацията (Строителство на сгради и съоръжения - английски)

Образование

Средно:техникум по строителство "НИКОЛА ФИЧЕВ" Плевен, 2001 г.; квалификация- строителен техник Висше: •Университет по архитектура, строителство и геодезия, Хидротехнически факултет, 2006 г.; квалификация – строителен инженер по „Хидротехнически съоръжения”. •Университет по архитектура, строителство и геодезия, Хидротехнически факултет, 2009 г.; квалификация – строителен инженер по „Водоснабдяване и канализация”.

Езици

Английски език: писмено и говоримо- добро ниво.

Членство

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Българска асоциация по водите (БАВ).

Българска асоциация природен газ (БАПГ)

Участие в научно-изследователски проекти

Assessment of water Balances and Optimisation based Target setting across EU River Basins (ABOT)- http://www.abot.it/

Участие в проектиране и строителство

Участие в някои по- значими проекти по част водоснабдяване и канализация: •Правец-Голф комплекс и кънтри клуб-хотелски комплекс; •Жилищен комплекс Уинслоу Гардънс, гр.София; •Киноцентър Бояна-Хале 1 до 9; •Станция за компресиране на природен газ, производствено складова и търговска дейност,гр.Петрич; •Спортен Комплек Младост, гр.Варна; •Магазин за хранителни стоки "ФАНТАСТИКО", ж.к. "Дружба" 2, гр. София; •Магазин за хранителни стоки "ФАНТАСТИКО",Малинова долина, гр. София; •РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ; •Жилищен комплекс Силвър Сити, Кръстова вада, Южен парк, София;

Научни и академични длъжности

2009-: асистент в катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на води” при Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ);

2015 - главен асистент в катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на води” при Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ);

Учебни материали

Информация