Начало / За Университета / Центрове / Център по физическо възпитание и спорт / Управление

Управление

Център по физическо възпитание и спорт

ст.пр. Лъчезар Венцеславов Коцев
Директор на център

проф. д-р Иван Йорданов Иванов
Преподавател

доц. д-р Коста Денчев Димитров
Преподавател

доц. Димитър Желязков Георгиев
Преподавател

ст.пр. д-р Мариана Диманова Рохлева
Преподавател

ст.пр. д-р Камелия Атанасова Атанасова
Преподавател

ст.пр. Георги Любенов Бързаков
Преподавател

ст.пр. Върбан Стефанов Върбанов
Преподавател

ст.пр. Анета Костадинова Иванова
Преподавател

ст.пр. Маргарита Кирилова Бозова
Преподавател

ст.пр. Людмил Михайлов Михайлов
Преподавател

ст.пр. Бистра Николаева Танева
Преподавател

ст.пр. Илиян Димитров Генев
Преподавател

ст.пр. Мирослав Николаев Стоичков
Преподавател

ст.пр. Асен Величков Георгиев
Преподавател

ст.пр. Весела Иванова Стойчева
Преподавател

ст.пр. Маргарита Александрова Стоянова
Преподавател

ст.пр. Юлия Емилова Чубурова
Преподавател

ст.пр. Сашо Симеонов Ценов
Преподавател (починал)

инж. Венцислава Тодорова Нейчева
Технически секретар