Начало / За Университета / Центрове / Университетска библиотека / Управление /

Нели Кайкова

Университетска библиотека - Библиотекар

Нели Кайкова
Кабинет БИНОЦ
Приемно време

9 - 17.00 h. - Без Обедна Почивка;

Всеки последен работен ден от месеца БИНОЦ не работи с читатели, поради подреждане на Библиотечния фонд и Отчитане на касата.

 От Понеделник - До Петък

Събота и Неделя - Почивни дни

 

Телефон 9635245/422; 02/865-65-35
E-mail lib1@uacg.bg
Уебсайт uacg.bg
Място и дата на раждане гр. Харманли, Хасковска област 07.10.1967
Семейно положение На семейни начала

Образование

142  ЕСПУ В. Ханчев - основно образование;

СМГ - випуск 1981-1985г.

УПК - Икономически техникум 1986г.

ДБИ - гр. София - специалност ББ; Защитена бакалавърска теза : Търсеща информационно -библиотечна система : ISIS- Създаване за нуждите на НБКМ. - Науч. рък. доц. д-р Румяна Колева; Рецензенти : д-р Валери Недков; доц. д.п.н. Балтова. С практическа презентация на въвеждане на : тема, автор, ключови думи, УДК- класификатор; предметни рубрики.; година; място; издателство; по език : кирилица, латиница./ на дискета/.

Успешно защитена. Това беше иновативна тема за 1990г.

ПУ " Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив - Магистър по Българска Филология, с придобита Педагогическа правоспособност; Специализация - Емигрантска литература/  от бивш соц. лагер/.  1990 - 1995 г.    .-   Магистърска теза : Езиковедското книжовно наследство на Александър Теодоров - Балан. : Биобилиография.-  Науч. рък . проф.  д.ф.н Вера Маровска;

Рецензети : доц. д.ф.н Пеньо Пенев ; доц. д- р Владо Янев.

УНИБИТ - Магистратура - "Информационна Сигурност"  - 2007 -2008 г.

Защитена магистърска теза : Корпоративни комуникации в НБКМ / Национална Библиотека Св. Св. Кирил и Методий/. Вътрешнии и смесени . : Науч. рък. : Проф. д.ик.н Стоян Денчев.

Рецензенти : проф. д.т.н. Др. Паргов ; проф. д.т.н.  А. Семерджиев; проф. д.ф.н. Николай Палашев.

Езици

English Language - Много добро ниво- писмено и устно;

Russian Language - Много добро ниво - писмено и устно.

Професионални умения

Експерт по ББ; Експерт по българска литература - 1878 - до наши дни.

 Вещо лице, оторизирано то НБКМ за : Оценка на всякакъв вид докумнти на книжен носител.

Специалист по Информационна сигурност; Филолог - българист; педагог.

Certuficate of Complete - MC417 Microsoft 2007 Core;

Certificate of Completion MC423Microsoft Word 2007 Core;

Едностранно и двустранно Счетоводство.

 

 

Научни интереси

В областта на Библиотечното дело; Информационната Сигурност  и филологически аспекти на съвременния български език; Психология, Логика, Социология, Педагогика. Психология на престъплението, лъжата, истината, управлението и администрацията.

Научна дейност

Статии на тема :

1. Непознати моменти от библиографската дейност на проф. Тодор Боров - 2002 г. по случай годишнина на Колежа по Библиотечно дело и Информационни Технологии .- В : Юбилейна научна конференция : Сборник доклади.- КБДИТ, С., 2002.

2.Акад. Дмитрий Лихачов за българската архитектура - Докладът беше по случай 70 години УАСГ /В моя архив/.

3. Ръководство за цитиране : Съст.:  Нели Кайкова; Бойка Николова.- 1 изд. : УАСГ .

http://uacg.bg/?p=140&l=1

Членство

НСБ ВОН - КНСБ - СО към УАСГ

ББИА

БИК

 

 

Участие в научно-изследователски проекти

 Създаване на Номенклатура на документацията на КТБ ЕООД.

Започване, участие и завършване на проекта, както и реализация на дигитализиране на целия наличен книжен Архив на КТБ. 2008 г.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Библиотечно дело ; Библиография, Архитектура; Методика на преподаването по бълг. език и литература.; Сканиране; Дигитализиране ; Авторско право и сродните му права; Закон за работа с лични данни; Закон за електронния подпис; Закон за електронна търговия; Закон за работа с класифицирана информация.

Други длъжности и дейности

Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" - Експерт по антикварно набавяне на българска литература - в период 1878 - до наши дни.

Корпоративна Търговска Банка -  Архивар;

Ред Девил кетеринг : Офис - мениджър.

 

 

 

Публикации

 1. Непознати моменти от библиографската дейност на проф. Тодор Боров - 2002 г. по случай годишнина на Колежа по Библиотечно дело и Информационни Технологии .- В : Юбилейна научна конференция : Сборник доклади.- КБДИТ, С., 2002.

2. Ръководство за цитиране : Съст. Нели Кайкова; Бойка Николова. - 1 изд. : УАСГ . на стр. на УАСГ : Библиотека.

 

Фото галерия

 • Швейцария
 • Женева
 • Лихтенщайн - Парламент
 • Швейцария
 • гр. Женева, магазин за шоколад
 • Веве, Статуя на Фреди Меркюри
 • Веве, Статуя на Фреди Меркюри
 • Милано
 • Лозана
 • Утив. Бергамо, Италия
 • Барселона, Испания
 • Барселона, Испания
 • Барселона, Саграда фамилия

Хоби

Книги, Опера, Балет, Филми, География, История, Музика, Спорт - Спортна стрелба с пистолет и дамски мач/ ,но не с топка, а с дамски пистолет/, плуване,тенис на маса, яхтинг, водни  и зимни спортове.