Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Преподаватели

Преподаватели

ст.ас. д-р инж. Красимир Делов
Хоноруван преподавател
проф. д-р инж. Димитър Георгиев Назърски
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Стоил Бонев Милков
Преподавател (пенсиониран)
гл.ас. инж. Евгения Милетова
Преподавател (пенсиониран)
Ренета Танкова Илиева
Секретар на катедра
инж. Симеон Бояджиев
Инженер поддръжка
инж. Борислав Иванов Симонов
Инженер поддръжка
Георги Стефанов Стоянов
Специалист, поддръжка