Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Teaching Staff /

Assoc. Prof. Dr. Eng. Pаvеl Pаvlоv

Faculty of Geodesy, Department Geodesy and Geoinformatics

Assoc. Prof. Dr. Eng. Pаvеl Pаvlоv
Office Room R411, R406
E-mail ppavIov_fsg@uasq.bg

ConspectsКонпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.

Study materials
Морска геодезия
Програма SeaGeo за РНС и генериране на измервания с GPS и Ехолот


Coursework ans assignments


Задание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m

Others

Information

Програма за конвертиране на текстови файлове.
Конвертира между кодови таблици на DOS, Windows и DEC UNIX.