Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Department News

Department News

Годишна конференция на изследователската мрежа Spa-ce.net в УАСГ 13-15.09.2017
08.09.2017
Ролята на публичния сектор за местното икономическо и териториално развитие в Централна, Източна и Югоизточна Европа
Кой ще „поправя“ Белковски?
07.08.2017
Както стана известно, отново съществува реална заплаха за комплекса и сградата на хотел „България“ – еталонен ансамблов пример за ...
Source: арх. Ясен Кьосев
ПОКАНА за публична защита на дисертационния труд на арх. Ирина Ангелова
22.01.2017
На 20.01.2017 г. (петък) от 16:00 часа в зала 316, корпус А на Университета по архитектура, строителство и геодезия, ще се проведена публична защита ...
Source: катедра Градоустройство, АФ
Покана за участие в първата Start-UP Универсиада, на която УАСГ е официален партньор
03.11.2016
 Start-UP Универсиадата е уникално състезание насочено към студенти с предприемачески идеи  от престижни университети в България за ...
Покана за участие в първата Start-UP Универсиада, на която УАСГ е официален партньор.
24.10.2016
 Start-UP Универсиадата е уникално състезание насочено към студенти с предприемачески идеи  от престижни университети в България за ...
Постъпила кандидатура за участие в процедура по избор на ръководител катедра "Градоустройство"
08.02.2016
Уважаеми Колеги, с настоящото съобщение уведомяваме, че в определения срок и съгласно изискванията за провеждане на процедура за ...
Source: Комисия по избор на р-л катедра"Градоустройство"
Процедура за избор на Ръководител катедра "Градоустройство" за мандат 2015-2019
29.01.2016
Уважаеми Колеги, във връзка с провеждане на процедура за избор на Ръководител катедра "Градоустройство" за мандат 2015-2019 (съгласно ...
Source: Комисия за избор на Р-л кат. "Градоустройство"
ПОКАНА за публична защита на дисертационния труд на арх. Венета Златинова – Павлова
13.12.2015
На 11.01.2016 г. (понеделник) от 16.30 ч. в зала А-316 ще се проведена публична защита на дисертация на тема: „УРБАНИСТИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА Ж.П. ...
Отбелязване на Световния ден на урбанизма - 8 ноември
16.11.2015, кат. Градоустройство, Архитектурен факултет, УАСГ
На 9.11.2015 г.тържествено беше отбелязан Световния ден на урбанизма. Професионалната общност от настоящи и бивши преподаватели в полето на ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5