Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News

Department News

"Съвременни изображения, архитектурни медии и модели"
16.01.2014, нов лекционен курс
От летния семестър на учебната 2013/2014 година в Архитектурния факултет на УАСГ ще се провежда нов лекционен курс, озаглавен "Съвременни ...
ИМЕ- ЛЕГЕНДА - 120 години на професор архитект Станчо Белковски
20.06.2011, проф. д-р арх. Благовест Вълков
Днес никой не си спомня професор Станчо Белковски в училището, където той е станал легенда с изключителните си педагогически умения и ...