Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Reinforced Concrete Structures / Department News

Department News

Предварително записване
29.08.2017
Предварителното записване за изпити при проф. Димитър Димитров ще бъде от 10.00 до 11.00 ч. на 31.08.2017 г. (петък) в каб. 447.
Source: катедра “Масивни конструкции"
Обява за академична длъжност "асистент"
15.06.2017
На основание Решение на Академичния съвет с Протокол №18/12.04.2017г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира ...
Source: катедра “Масивни конструкции”
Защита на дисертационен труд на инж. Цанко Николаев Колев с научен ръководител проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
09.06.2017
На 20.06.2017 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Катедра масивни конструкции (зала 443) ще се проведе открито заседание за защита на ...
Допълнителна изпитна дата от катедра “Масивни конструкции”
13.02.2017
На 22.02.2017 г. (сряда) от 8.00 часа в зала 914 ще се проведе изпит при проф. Димитър Димитров по дисциплината „Стоманобетони мостове“ за ...
Source: катедра “Масивни конструкции”
Избор на ръководител катедра “Масивни конструкции”
04.01.2017
Информацията е в прикачения файл.
Source: “Масивни конструкции”
Промяна в обявена дата за изпит
07.09.2016
Обявеният за 15.09.2016г. изпит при проф. Атанас Георгиев ще се проведе на 12.09.2016г. в зала 614.
Source: катедра “Масивни конструкции"
Конкурс за професор към катедра "Масивни конструкции"
07.09.2016
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 363/ 13.06.2016г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на професор по професионално ...
Source: катедра "Масивни конструкции"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 9