Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Reinforced Concrete Structures / Department News

Department News

“Дипломна работа на годината”, издание 2017 година, категория: Конструкции, раздел: Стоманобетон
20.09.2017
Срокът за подаване на документи е удължен до 29.09.2017г.
Source: катедра "Масивни конструкции"
“Дипломна работа на годината”, издание 2017 година, категория: Конструкции, раздел: Стоманобетон
01.09.2017
Проф. Д. Димитров ще приема заявления за участие в конкурса “Дипломна работа на годината”, издание 2017 на 05.09.2017 (вторник) и 07.09.2017 ...
Source: катедра "Масивни конструкции"
Предварително записване
29.08.2017
Предварителното записване за изпити при проф. Димитър Димитров ще бъде от 10.00 до 11.00 ч. на 31.08.2017 г. (петък) в каб. 447.
Source: катедра “Масивни конструкции"
“Дипломна работа на годината”, издание 2017 година, категория: Конструкции, раздел: Стоманобетон
20.06.2017
Катедра „Масивни конструкции” при У А С Г съвместно с КИИП регионална колегия София-град организират конкурс за "НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА ...
Source: катедра "Масивни конструкции"
Обява за академична длъжност "асистент"
15.06.2017
На основание Решение на Академичния съвет с Протокол №18/12.04.2017г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира ...
Source: катедра “Масивни конструкции”
Защита на дисертационен труд на инж. Цанко Николаев Колев с научен ръководител проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
09.06.2017
На 20.06.2017 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Катедра масивни конструкции (зала 443) ще се проведе открито заседание за защита на ...
Допълнителна изпитна дата от катедра “Масивни конструкции”
13.02.2017
На 22.02.2017 г. (сряда) от 8.00 часа в зала 914 ще се проведе изпит при проф. Димитър Димитров по дисциплината „Стоманобетони мостове“ за ...
Source: катедра “Масивни конструкции”
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 9