Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Descriptive Geometry and Engineering-Constructive Graphics / Department News

Department News

Поправителна сесия по ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛНА ГРАФИКА
30.01.2017, доц. Екатерина Михайлова

Source: катедра ДГ и ИСГ
Поправителни изпити по Дескриптивна геометрия
30.01.2017, доц. Екатерина Михайлова

Source: катедра ДГ и ИСГ
Изпити по Дескриптивна геометрия
11.01.2017, Екатерина Михайлова
Дати за изпити по Дескриптивна геометрия за студентите от първи курс на Архитектурен факултет:
Source: катедра ДГ и ИСГ