Home / Faculties / Department of Applied Linguistics and Physical Culture / Departments / Physical Education and Sport / Department News

Department News

Отговор от МОМН на писмо от доц.К.Денчев
20.12.2011, Направление Физкултура и спорт - ДПЛФК
Полручен е официален отговор на заявление до Министъра на образованието, науката и младежта изпратен от доц. Коста Денчев