Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Николай Лисев

Хидротехнически факултет, Катедра Хидравлика и хидрология - Ръководител катедра

проф. д-р инж. Николай Лисев
Кабинет А403
Телефон 9635245/596 или 329
E-mail lisev_fhe@uacg.bg
Място и дата на раждане Мирково 23.05.1957
Семейно положение Женен
Постъпил в УАСГ 1985

Лекционни курсове

Морска хидродинамика за студенти ХТС трети курс;

Образование

1. Средно образование - Строителен техникум “Христо Ботев”, гр. София 1972 - 1976 г. 2. Висше образование - Висш институт по архитектура и строителство, гр. София, 1978 - 1983. Специалност, строителен инженер по хидротехническо строителство, диплома В81 Nо. 005785/1983. 3. Научна и образователна степен Доктор – тема на дисртацията “Взаимодействие на вълнението с проницаеми комструкции от насипен тип. 1999 година.

Езици

Английски добро Руски добро Испански добро

Научни интереси

- приложна хидравлика; - хидравлично моделиране на хидротехнически съоръжения; - математическо моделиране на хидроложки и хидравлични процеси; - морска хидродинамика и изследване на пристанищни и брегозащитни съоръжения; - речна хидравлика и корекции на реки;

Членство

•Член на Факултетния съвет и на Научния състав на Факултетния съвет на ХТФ при УАСГ;

Участие в научно-изследователски проекти

-проект за заздравяване опорите на Дунав мост между Русе-Гюргево; -изследвания свързани с техническо водоснабдяване АЕЦ “Козлодуй”; -изследвания свързани с проектите за техническо водоснабдяване АЕЦ “Белене”; -хидравлични моделни изследвания на съоръженията от Каскада “Горна Арда” -изследвания свързани с брегоукрепителната дейност по българското черноморско крайбрежие и река Дунав; -изследвания свързани с изработването на мастер план за разширението на пристанище Бургас и изграждане на нови терминали за течни горива. хидравлични моделни изследвания на съоръженията за провеждане на високите води за няколко язовира в Алжир и Сирия.

Участие в проектиране и строителство

• Хидрологична и хидравлична осигуреност на реките протичащи през град София, 1995 • Теоретични изследвания и хидравлично моделиране на локалните изравяния около опорите на “Дунав мост” между гр.Русе и гр. Гюргево и препоръки and recommend за укрепване на участъка от реката след моста -1997; • Проект за укрепване на дъното на р.Дунав около опори 19 и 21 от моста между гр.Русе и гр. Гюргево - 1997. • Язовир “Mexena” - Алжир, Хидравлични моделни изследвания за съоръженията за отвеждане на високите води, преливник със затворни органи, бързоток и конзолен изхвъргач. – 1991. • Язовир “Koudiet Rosfa” - Aлжир, Хидравлични моделни изследвания за съоръженията за отвеждане на високите води, мексикански преливник, бързоток и конзолен изхвъргач - 1992. • Язовир “Bougous” - Aлжир, Хидравлични моделни изследвания за съоръженията за отвеждане на високите води, траншеен преливник, бързоток и конзолен изхвъргач. - 1994. • Язовир “Kramis” – Aлжир, Хидравлични моделни изследвания за съоръженията за отвеждане на високите води, мексикански преливник, бързоток с изкуствена грапавина и непризматичен гасителен басейн - 1995. • Язовир “Saf-Saf” – Aлжир, Хидравлични моделни изследвания за съоръженията за отвеждане на високите води, мексикански преливник, бързоток с изкуствена грапавина и гасителен басейн - 1997. • Язовир “El-Hakika” – Aлжир, Хидравлични моделни изследвания за съоръженията за отвеждане на високите води, траншеен преливник, бързоток и конзолен изхвъргач - 1997. • Хидравлични изследвания и проектиране на редица брегозащитни и пристанищни съоръжения по Българското черноморско крайбрежие -1985 - 1991 • Мастер план за разширение на пристанише "Бургас"- Ветрове, Вълнови режим и водни нива - 1992 – 1995. • Хидравлични моделни изследвания за устойчивостта и профила на Нов източерн вълнолом на пристанище Бургас 1997. • Петролен терминал на пристанище Бургас – Определяне на вълновите и климатичните условия в региона - 1997 – 1998. • Хидравлични моделни изследвания на съоръженията за отвеждане нависоките води и основния изпускател на язовир “Мадан” от каскада “Горна Арда”, 1999. • Хидравлични моделни изследвания на съоръженията за отвеждане нависоките води и основния изпускател на язовир “Мадан” от каскада “Горна Арда”- вариант с подземни водопроводящи съоръжения, 1999. • Язовир “El Hamimine” – Aлжир, Хидравлични моделни изследвания за съоръженията за отвеждане на високите води, 1999. • Хидравлични моделни изследвания на съоръженията за отвеждане нависоките води и основния изпускател на язовир “Ардино” – от каскада “Горна Арда”, 2000. • Хидравлични моделни изследвания на съоръженията за отвеждане нависоките води и основния изпускател на язовир “Сърница” – от каскада “Горна Арда”, 2000. • Хидравлични моделни изследвания на съоръженията за отвеждане нависоките води и основния изпускател на язовир “DRAA EL KIFAN” Алжир, (L’AMENAGEMENT du TRANSFERT DES’EAUX du BARRAGE “DRAA EL KIFAN” – Algerie), 2000. • Изчисляване на катастрофална вълна образувана при разрушаване на язовир “Яденица” , 2000. • Изчисляване на катастрофална вълна образувана при разрушаване на язовир “Beli Iskar”, 2001; • Хидравлични моделни изследвания на съоръженията за отвеждане нависоките води и основния изпускател на язовир “Markieh” – Сирийсака арабска република, 2002; • Хидравлични моделни изследвания на съоръженията за отвеждане нависоките води и основния изпускател на язовир “Цанков камък” от каскада “Въча”, 2002. • Изследване на водните ресурси на реките по северните склонове на провинция Кантабрия, Испания 2004-2005. Изследователски проект на групата за хидралични изследвания и околна среда на Университета в Сантандер, Испания. • Хидравлични изследвания за нов мост на река “Миера” до гр.Casenas, Cantabria, Spain, 2005. • Математическо моделиране на трансформацията на вълнението в зоната на яхтено пристанище “Sunset”, гр. Поморие, 2005. • Хидроложки и хидравлични изследвания за нов мост на р. “Арда” до гр. Рудозем, 2006. • Хидроложки и хидравлични изследвания за рехабилитация на мост на р. “Струма” между Струмяни и Микрево, 2006. • Хидравлични изчисления за р. “Чепеларска” в участъка между km 1+527.18 и km 2+124.47, 2006. • Хидрологично моделиране на р. “Въча” между вливането на р. “Девинска” и язовир “Въча”, 2006. • Хидрaвлични изчисления за определяне на пропускната способност на р. “Осъм” в участъка между km 23+900 и km 35+600, 2006 до селата Новачене и Трънчовица, 2006. • Язовир „Ракочевица” – Хидравлично моделно изследване на съоръженията за отвеждане на високите води – Септември, 2006 г.

Научни и академични длъжности

Доцент

Друга информация

След завършване на висшето образование са проведени следните специализации: - Московски инженерно-строителен институт, декември 1985, - физическо моделиране на ХТС съоръжения; - Teхнически университет, гр. Tрондхайм, Норвегия - Oктомври 1992 - Юни 1993, физическо и математическо моделиране на морски вълнозащитни съоръжения. - Датски хидравличен институт - Oктомври 1996 - Декември 1996, математическо и физическо моделиране в морското ХТС . - Университет на Кантабрия, Сантандер, Испания, октомври 2000 – декември 2001, математическо моделиране в хидравликата и хидрологията.