Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News

Faculty News

Стипендии на КИИП- РК София-град
30.01.2018
Протокол от заседанието на КИИП
Дипломни защити януари-февруари 2018, Строителен факултет
23.01.2018
 Покана на дипломна комисия за държавни дипломни защити през м. януари-февруари 2018 г.
Отчетен доклад на Декана на СФ
09.01.2018, Д. Динев

Source: проф. Рангелова
Покана за участие в работата на Общото събрание на СФ
03.01.2018, Д. Динев

Source: Председател на ОС
BRICO2018- the Nordic steel bridge competition
30.10.2017, D. Dinev
14-18 May 2018, Tallinn, Estonia
Студентски практики МОН
26.10.2017
УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЕРИОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1" ДО 29.09.2018 ГОДИНА
Стипендии от фондация ЕВРИКА
07.09.2017, Д. ДИнев
За петнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лв. ...
Лятно Училище или Учебно пътуване в КИТАЙ
16.05.2017, ЦМДМ
Във връзка със засилените контакти с университети и организации в Китай се получиха две предложения за организирани пътувания с учебна ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 22