Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News

Faculty News

Стипендии на КИИП- РК София-град
30.01.2018
Протокол от заседанието на КИИП
Покана за Общо събрание на ХТФ
09.01.2018, Председател на ОС на ХТФ

Source: Деканат ХТФ
Система за академично наставничество (тюторна система)
27.11.2017
 Системата за академично наставничество (тюторна система) се въвежда в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) с ...
СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ НЕМСКАТА ФОНДАЦИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА (DBF)
16.11.2017, Петър Филков
Стипендиите се отпускат за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Те са предназначени за ...
Source: Немска федерална фондация за околна среда
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
09.11.2017, Петър Филков
 Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) и Хидротехническият факултет (ХТФ) към УАСГ обявяват конкурс за набиране на ...
Source: Хидротехнически факултет, ЦМДМ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
09.11.2017, Петър Филков
 Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) и Хидротехническият факултет (ХТФ) към УАСГ обявяват конкурс за набиране на ...
Source: Хидротехнически факултет
Студентски практики МОН
26.10.2017
УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЕРИОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1" ДО 29.09.2018 ГОДИНА
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 18