Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News

Faculty News

Съобщение за международна практика
22.02.2018
На основание на договор между УАСГ и Югозападния държавен университет в град Курск, Руската федерация, през месец август 2018 г. ще се ...
РАЗПИС Специалност “Устройство и управление на земи и имоти”, Геодезически факултет
09.02.2018, Деканат ГФ
Летен семестър 2017/2018 учебна година
Source: Деканат ГФ
ВАЖНО!!! За всички студенти редовна форма на обучение в ГФ
06.02.2018, Деканат ГФ
Срок за записване за летен семестър на учебна 2017/2018 г.
Source: Деканат ГФ
Стипендии на КИИП- РК София-град
30.01.2018
Протокол от заседанието на КИИП
Доклад на Декана на ГФ за периода февруари 2017 г. - януари 2018 г.
29.01.2018, Деканат ГФ
Доклад на Декана на ГФ за Общо събрание на факултета насрочено на 30 януари 2018 г.
Source: Деканат ГФ
ПОКАНА за защита на Дипломни работи на Дипломанти от специалност „Геодезия”
18.01.2018, Деканат ГФ
Защитите на випуск 2017 година (2ри дипломен семестър) ще се проведат от 22.01.2018 г. до 24.01.2018 г. вкл. от 09:00 ч. преди обяд и от 13:00 ч. след обяд в ...
Source: Деканат ГФ
РАЗПИС Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение, Геодезически факултет
16.01.2018, Деканат ГФ
Летен семестър 2017/2018 учебна година 1-ва част
Source: Деканат ГФ
Комплексни оценки от атестация на препоподаватели от ГФ при УАСГ
28.12.2017, Деканат ГФ
Комплексните оценки от атестацията се публикуват на Интернет страницата на факултета съгласно Чл. 41 от ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ...
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 30