Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News

Faculty News

РАЗПИС за Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение
11.05.2017, Деканат ГФ
Летен семестър 2016/2017 година - 2ра част
Source: Деканат ГФ
Учебно-производствена практика в Санкт Петербург, Русия на ГФ в Санкт Петербургския Държавен Университет по Архитектура и Строителство.
10.05.2017, Деканат на ГФ
Геодезически факултет на УАСГ набира кандидати за провеждане на учебно-производствена практика в Санкт Петербург, Русия през периода 1 ...
Учебно-производствена практика в Москва, Русия на ГФ в Московски Държавен Университет по Геодезия и Картография - МИИГАиК.
10.05.2017, Деканат на ГФ
Геодезически факултет на УАСГ набира кандидати за провеждане на учебно-производствена практика в Москва, Русия през периода 1 Юли до 30 ...
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на инж. Надежда Христова Ярловска, докторант към катедра „Земеустройство и аграрно развитие”
04.05.2017, Деканат на ГФ
Защитата на дисертационния труд ще се състои на 23.05.2017 г. от 16.15 часа, зала 318, Ректорат на УАСГ.
Source: Деканат на ГФ
ОТЧЕТ на Декана на Геодезически факултет пред Общото събрание на факултета
20.02.2017, Деканат ГФ
ОТЧЕТ на Декана на Геодезически факултет проф. д-р инж. Елена Пенева пред Общото събрание на факултета - 21 февруари 2017, София
Source: Деканат ГФ
СЪОБЩЕНИЕ до дипломирани студенти випуск 2016 - Геодезически факултет
16.02.2017, Деканат ГФ
Дипломираните студенти от специалност УУЗИ (ноември 2016 г.) и специалност ГЕОДЕЗИЯ (втори дипломен семестър - януари 2017 г.) трябва да се ...
Source: Деканат ГФ
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на инж. Ивайло Николаев Радев, докторант към катедра „Висша геодезия”
08.02.2017
Защитата ще се проведе на 22.02.2017 г. от 17.15 часа в зала 318 на Ректорат
Source: Катедра " Висша геодезия"
РАЗПИС за специалност „Геодезия”
07.02.2017, Деканат ГФ
Геодезически факултет - Летен семестър 2016/2017 учебна година
Source: Деканат ГФ
РАЗПИС за специалност „Устройство и управление на земи и имоти”
07.02.2017, Деканат ГФ
Геодезически факултет - Летен семестър 2016/2017 учебна година
Source: Деканат ГФ
Поправителна сесия по ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛНА ГРАФИКА
30.01.2017, доц. Екатерина Михайлова

Source: катедра ДГ и ИСГ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 28