Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News

Faculty News

Покана за участие в международно конференция
14.12.2011
Third International Conference on Construction in Developing Countries (ICCIDC-III),
Отговор на МОМН
02.12.2011
Уважаеми колеги, Вчера след обяд получих отговор на моето запитване до МОМН относно различните мнения за правото на хабилитирани ...
Признаване на придобита в чужбина ОНС"Доктор" на инж. Мая Благоева Илиева
25.11.2011
На основание на Заповед на Ректорана УАСГ №819 от 04.11 2011 г. започна процедура по признаване на придобита в Университет „Пиер и Мария ...
РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ИЗБОРИ 2011
22.11.2011, Д.Недялков
Комисията определя места за писмени съобщения, свързани с ИЗБОРИ 2011, огласяване на „Платформите за бъдещата дейност” на ...
Тържествено връчване на дипломите на дипломираните инженери и урбанисти от лятната дипломна сесия 2011 г., както и на завършилите през м. октомври от специалност УУЗИ
09.11.2011
На 5 декември (понеделник) от 11 ч. в Аула "Максима" в УАСГ ще се проведе тържеството по случай официалното връчване на дипломите на ...
Класиране по програма "Еразъм" за летен семестър 2011-2012
08.11.2011, Ирина Иванова -международен отдел
Конкурси за докторанти - редовно и задочно обучение, държавна поръчка, за учебната 2011/2012 г. , обн. в ДВ бр. 85 от 1.11.2011 г.
03.11.2011
УАСГ обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка съгласно Решение № 320 от 19.05.2011 г. на МС по ...
Source: Учебен отдел
ВНИМАНИЕ - фишинг
09.10.2011, Бояв Георгиев
В неделя 9 октомври се появиха лъжливи съобщения по мейла на английски език с молба за изпращане на име и парола за сайта на УАСГ.
Go to page 1 ... 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30