Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News

Faculty News

Списъци със студенти в новия сайт
20.05.2011
В помощ на всички преподаватели - в раздел Обучение, под всяка от специалностите можете да намерите актуален списък със студентите във ...
Публична защита на докторската дисертация на гл.ас.инж. Борислав Александров, докторант към катедра „Висша геодезия”- Геодезически факултет
16.05.2011, Факултет по геодезия
Публичното заседание на научното жури за защита на докторската дисертация на гл.ас.инж. Борислав Александров, докторант към катедра ...
Годишно отчетно събрание
30.01.2011
На редовното годишно отчетно събрание на геодезическия факултет проведено в края на януари 2011. Деканът на факултета изнесе подробен ...
0000-00-00
Go to page 1 ... 25 | 26 | 27 | 28