Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News

Faculty News

Изпити по Дескриптивна геометрия
11.01.2017, Екатерина Михайлова
Дати за изпити по Дескриптивна геометрия за студентите от първи курс на Архитектурен факултет:
Source: катедра ДГ и ИСГ
Официално връчване на дипломите на абсолвенти випуск 2016 на Геодезически факултет
18.11.2016, Деканат на ГФ
П О К А Н А за официално връчване на дипломите на абсолвенти випуск 2016 на Геодезически факултет при Университета по архитектура, ...
Source: Деканат на ГФ
За студентите от Геодезически факултет: Анкета в помощ на процеса по обновяването на сайта на УАСГ
21.10.2016, Деканат ГФ
Уважаеми студенти от Геодезически факултет, във връзка с процеса по обновяването на сайта на УАСГ, Ви призоваваме да попълните ...
Source: Деканат ГФ
Информация за „Студентски практики“ – фаза 1, по Оперативна Програма “Наука и образование за интелегентен разтеж”
14.10.2016, Деканат ГФ
От началото на септември 2016 стартира нов проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1, по Оперативна Програма “Наука и ...
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 28