Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав

Състав

проф. д-р инж. Иван Димитров Марков
Ректор

проф. д-р инж. Славейко Господинов Господинов
Зам.-ректор по учебна дейност, качество и акредитация

доц. д-р арх. Валери Петков Иванов
Зам.-ректор по научна и приложна дейност

проф. д-р инж. Стойо Петков Тодоров
Зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество

доц. д-р инж. Борис Цочев Цанков
Зам.-ректор по развитие и информационни технологии

инж. Димитър Николаев Витанов
Помощник-ректор

проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски
Декан

проф. д-р инж. Фантина Рангелова Рангелова
Декан

проф. д-р Владимир Тодоров Тодоров
Декан

проф. д-р инж. Елена Пенева Пенева-Златкова
Декан

доц. д-р инж. Ирина Стойкова Костова
Декан

доц. д-р инж. Весела Евгениева Захариева
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р арх. Орлин Славчев Давчев
Зам.-декан по учебната дейност

проф. д-р инж. Николай Найденов Рангелов
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д-р инж. Дарина Николаева Нитова
Зам.-декан по научна и международна дейност

доц. д-р арх. Гичка Ангелова Кутова - Каменова
Зам.-декан по научна и международна дейност

доц. д-р инж. Петър Иванов Филков
Зам.-декан по научна и международна дейност

доц. д-р мат. Екатерина Петрова Михайлова
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д.н. арх. Бойко Борисов Кадинов
Ръководител катедра

проф. д.н. инж. Станислав Василев Василев
Ръководител катедра

проф. д-р арх. Иван Евгени Данов
Ръководител катедра

проф. д-р арх. Калин Павлов Тихолов
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Борянка Илиева Захариева-Георгиева
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Богомил Веселинов Петров
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Гергана С. Моллова
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Николай Павлов Лисев
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Светлана Велкова Лилкова-Маркова
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Владимир Иванов Костов
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Юлиан Йорданов Тотев
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Ана Христева Стоева
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Николай Ганчев Михайлов
Ръководител катедра

доц. д-р арх. Елена Иванова Малджиева - Пенева
Ръководител катедра

доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Димитър Кирилов Аличков
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Виктор Добрев Ташев
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Димитър Кирилов Георгиев
Ръководител катедра

доц. д-р физ. Звезделин Иванов Пейков
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Тодор Тодоров Костадинов
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Мая Благоева Илиева
Ръководител катедра

доц. Владимир Александров Игнатов
Ръководител катедра

проф. д-р арх. Боряна Тодорова Генова
Преподавател

проф. д-р инж. Борислав Цветков Белев
Директор на център

проф. д-р инж. Атанас Андонов Георгиев
Преподавател

проф. д-р инж. Димитър Симеонов Димитров
Преподавател

проф. д-р инж. Марина Дончева Трайкова
Преподавател

проф. д-р инж. Пламен Лечев Чобанов
Преподавател

проф. д-р инж. Димитър Савов Кисляков
Преподавател

проф. д-р инж. Красимир Велков Петров
Преподавател

проф. д-р инж. Виктор Илиев Ризов
Преподавател

проф. д-р инж. Лена Анастасова Михова
Преподавател

проф. д-р инж. Милчо Георгиев Лепоев
Преподавател

проф. д-р инж. Костадин Христев Топуров
Преподавател

проф. д-р мат. Цанко Дончев Дончев
Преподавател

проф. д-р мат. Ганчо Тачев Тачев
Преподавател

проф. д-р инж. Васил Георгиев Вълчинов
Преподавател

проф. д-р инж. Маргарита Пенчева Мондешка
Преподавател

проф. д-р инж. Петър Тодоров Пенев
Преподавател

проф. д-р инж. Пламен Богданов Малджански
Преподавател

проф. д-р инж. Борислав Димитров Маринов
Преподавател

проф. д-р инж. Теменужка Любенова Бандрова
Преподавател

проф. д-р арх. Пламен Димитров Нанов
Преподавател

проф. Христо Кирилов Харалампиев
Преподавател

доц. д-р арх. Минчо Нетов Ненчев
Преподавател

доц. д-р арх. Елена Димитрова Димитрова
Преподавател

доц. д-р арх. Ясен Иванов Кьосев
Преподавател

доц. д-р арх. Боян Милчев Георгиев
Директор на център

доц. д-р арх. Мариана Дионисиева Цветкова
Преподавател

доц. д-р арх. Алекси Костов Патев
Преподавател

доц. д-р арх. Цветан Михайлов Симеонов
Преподавател

доц. д-р арх. Виолета Колева Комитова
Преподавател

доц. д-р арх. Райна Иванова Кюприбашиева
Преподавател

доц. д-р арх. Екатерина Кръстева Сентова
Преподавател

доц. д-р арх. Александрина Ненкова Ненкова
Преподавател

доц. д-р арх. Тодор Цигов
Преподавател

доц. д-р инж. Добромир Динев
Директор на център

доц. д-р инж. Александър Василев Трайков
Преподавател

доц. д-р инж. Росица Петрова
Преподавател

доц. д-р инж.хим. Соня Велкова Димитрова
Преподавател

доц. д-р инж. Красимир Василев Кукурин
Преподавател

доц. д-р инж. Ирина Славова Рибарова
Преподавател

доц. д-р инж. Мария Иванова Маврова-Гиргинова
Преподавател

доц. д-р инж. Ангел Красимиров Захариев
Преподавател

доц. д-р инж. Венци Христов Божков
Преподавател

доц. д-р инж. Мартина Димитрова Печинова
Преподавател

доц. д-р инж. Петър Димитров Павлов
Директор на център

доц. д-р инж. Ягода Крумова Тодорова
Преподавател

доц. д-р инж. Румен Ангелов Миланов
Преподавател

доц. д-р инж. Евелина Иванова Иванова
Преподавател

доц. д-р мат. Владимир Димитров Самодивкин
Преподавател

доц. д-р мат. Диана Тодорова Стоева
Преподавател

доц. д-р икон. Тончо Белчев Тончев
Преподавател

доц. д-р инж. Бано Петров Банов
Преподавател

доц. д-р инж. Христо Милев Дечев
Преподавател

доц. д-р инж. Ангелина Тодорова Даскалова
Преподавател

доц. д-р физ. Светлана Трифонова Джамбова
Преподавател

доц. д-р Симеон Стефанов
Преподавател

доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
Преподавател

доц. д-р инж. Румяна Асенова Хаджиева-Захариева
Преподавател

доц. д-р инж. Андрей Емануилов Тоцев
Преподавател

доц. д-р инж. Лазар Димитров Георгиев
Преподавател

доц. д-р инж. Георги Росенов Иванов
Преподавател

доц. д-р Александър Василев Цветков
Преподавател

доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова
Преподавател

доц. д-р инж. Иван Александров Ростовски
Преподавател

доц. д-р Тони Иванов Венелинов
Преподавател

доц. д-р физ. Ангел Апостолов
Преподавател

доц. Румяна Борисова Божкова
Преподавател

доц. Денко Тодоров Колев
Преподавател

доц. инж.геол. Радослав Велков Върбанов
Преподавател

доц. Генчо Драганов Накев
Преподавател

ас. инж. Гергана Боянова Антова
Преподавател

ас. инж. Владимир Пламенов Попов
Преподавател

ас. инж. Цветан Валентинов Благоев
Преподавател

проф. д-р арх. Георги Станишев
Хоноруван преподавател

проф. д-р инж. Петър Трифонов Стефанов
Хоноруван преподавател

проф. д-р мат. Михаил Mихайлов Константинов
Хоноруван преподавател

проф. д-р Тодор Петров Тодоров
Хоноруван преподавател

доц. д-р инж. Цветана Савова Лалова
Хоноруван преподавател

проф. д.н. инж. Цвети Даков Даковски
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Михаил Иванов Цанков
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Димитър Василев Даков
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Стефан Илиев Цачев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Тодор Колев Бараков
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Димитър Генчев Димов
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Росица Ганчева Ганчева
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Здравко Бонев Петков
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Иво Венков Байчев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Георги Костадинов Тодоров
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Георги Костадинов Илов
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Добрин Денев Денев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Пеньо Димитров Пенев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Венцислав Георгиев Иванов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Иван Христов Данчев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Атанас Григоров Николов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Людмил Василев Оксанович
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Боян Петров Дамянов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Стоил Бонев Милков
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Кирил Спасов Габровски
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Асен Иванов Стакев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Любка Заркова Петрова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Красимир Мирчев Василев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Диньо Генчев Динев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Веселина Василева Пантофчиева
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Руска Димитрова Динкова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Тодор Василев Василев
Преподавател (починал)

проф. д-р инж. Борислав Любомиров Киров
Преподавател (бивш)

доц. д.н. инж. Димитър Стойнов Димитров
Преподавател (бивш)

доц. д-р инж. Радка Христова Янева
Преподавател (бивш)

доц. д-р инж. Георги Илиев Андонов
Преподавател (бивш)

доц. д-р инж. Николай Райков Колевски
Преподавател (бивш)