Начало / За Университета / Структура и управление / Академичен съвет / Състав

Състав

проф. д-р инж. Иван Димитров Марков
Ректор

проф. д-р инж. Славейко Господинов Господинов
Зам.-ректор по учебна дейност, качество и акредитация

доц. д-р арх. Валери Петков Иванов
Зам.-ректор по научна и приложна дейност

проф. д-р инж. Стойо Петков Тодоров
Зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество

инж. Димитър Николаев Витанов
Помощник-ректор

проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски
Декан

проф. д-р инж. Фантина Рангелова Рангелова
Декан

проф. д-р Владимир Тодоров Тодоров
Декан

доц. д-р инж. Ирина Стойкова Костова
Декан

доц. д-р мат. Екатерина Петрова Михайлова
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д.н. арх. Бойко Борисов Кадинов
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Борянка Илиева Захариева-Георгиева
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Богомил Веселинов Петров
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Димитър Кирилов Аличков
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Николай Павлов Лисев
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Светлана Велкова Лилкова-Маркова
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Владимир Иванов Костов
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Виктор Добрев Ташев
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Тодор Тодоров Костадинов
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Лазар Димитров Георгиев
Ръководител катедра

доц. д-р Катя Грозева Исса
Директор на център

проф. д-р инж. Марина Дончева Трайкова
Преподавател

проф. д-р инж. Димитър Савов Кисляков
Преподавател

проф. Христо Кирилов Харалампиев
Преподавател

доц. д-р арх. Боян Милчев Георгиев
Директор на център

доц. д-р инж. Добромир Динев
Директор на център

доц. д-р инж. Александър Василев Трайков
Преподавател

доц. д-р инж. Евелина Иванова Иванова
Преподавател

доц. д-р инж. Христо Милев Дечев
Преподавател

доц. д-р инж. Румяна Асенова Хаджиева-Захариева
Преподавател

доц. д-р инж. Андрей Емануилов Тоцев
Преподавател

доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Емил Цветанов Цанов
Преподавател

ас. инж. Константин Василев Друмев
Преподавател

ас. инж. Гергана Боянова Антова
Преподавател

ас. инж. Владимир Пламенов Попов
Преподавател

доц. д-р инж. Мая Благоева Илиева
Преподавател (бивш)

В състава на съвета участват и студентите:

Ани ДИКЛЬОВСКА
Ахмед АЛ-МАХАМИД
Илияна БРАТОВАНОВА
Кристин ДЖАЛОВА
Радост ДЖЕНКОВА
Симеон БОЯНОВ
Фади САЛАМАТ