Education

Students

Become a Student

Research


Announcements

75 години катедра ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА - СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО

Откриване на честването на 6 март 2018 от 18 часа пред Аула Максима

Admission of foreign students

Offered degree programs

ПЪРВА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА

посветена на бъдещата Зала на музикалните изкуства в България- покана за участие