Начало / За Университета / Синдикати / ВОН - КНСБ

ВОН - КНСБ

Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" (НБС "ВОН") е основан на 29 юни 2001 г. и регистриран с решение на Софийски градски съд от 27.07. 2001 г. по фирмено дело 7502/2001г.

НБС "ВОН" е основен член на КНСБ, която има международно членство в Международната конфедерация на свободните профсъюзи (МКСП) и на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП).

 

  


Националният браншов синдикат "ВОН" със своите над 6 000 члена във всички държавни Висши училища и БАН е предвидима, лоялна и професионално подготвена институция, отстояваща своите цели - в интерес на служителите в системата на Висшето образование и науката - пред социалните партньори на университетско и национално ниво.

Ако искате да бъдете част от нашето семейство може да попълните заявление за членство.