Начало / Всички новини

Всички новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА - КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2017 Г.
28.07.2017
УАСГ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА СТУДЕНТИ - ПЪРВОКУРСНИЦИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ.
Източник: Учебен отдел
Условия за кандидатстване в магистърска програма "Транспортно строителство"
27.07.2017, катедра "Пътища"

Източник: Факултет по транспортно строителство
Обява за академична длъжност "главен асистент"
25.07.2017
 В Държавен вестник брой 60/25.07.2017г. е публикувана следната обява:
РАЗПИС Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение, Геодезически факултет
24.07.2017, Деканат ГФ
Зимен семестър 2017/2018 учебна година I-ва част
Източник: Деканат ГФ
Есенна поправителна сесия 2017 г. - изпитни дати и зали към кат. "МДПК"
24.07.2017, Л. Здравков
Изпитни дати и зали за есенната поправителна, и ликвидационна сесия към катедра "МДПК"
Източник: катедра "МДПК"
ПОКАНА за защита на Дипломни работи на Дипломанти от специалност „Устройство и управление на земи и имоти”
20.07.2017, Деканат ГФ
Защитите на випуск 2017 година (1ви дипломен семестър) ще се проведат на 25.07.2017 от 08:00 ч. преди обяд и от 13:00 ч. след обяд в зала 405 Ректорат.
Източник: Деканат ГФ
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 264