Начало / Всички новини

Всички новини

Обява за академична длъжност "асистент"
15.06.2017
На основание Решение на Академичния съвет с Протокол №18/12.04.2017г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира ...
Източник: катедра “Масивни конструкции”
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен за 13.07.2017 г.)
13.06.2017
Обявен със Заповед № 246 / 07.06.2017 г. на Ректора на УАСГ.
Обява за академична длъжност "главен асистент"
13.06.2017
 В Държавен вестник брой 47/13.06.2017г. е публикувана следната обява:
Покана за защита на дисертационен труд на инж. Йолина Асенова Ценкова
12.06.2017
На 22.06.2017 г. (четвъртък) от 15:00 часа в Заседателната зала на СФ (зала311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен ...
Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Защита на дисертационния труд на ас. инж. Евгения Асенова Богданова
12.06.2017
На 20.06.2017 г. (вторник) от 14:00 часа в Заседателната зала на СФ (зала311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен ...
Източник: катедра ТМС
ПОКАНА ЗА ОТКРИТИ ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАРИ ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+ МЕЖДУ УАСГ И НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ ПО СТРОИТЕЛНО ИНЖЕНЕРСТВО, гр. ХАНОЙ, ВИЕТНАМ
12.06.2017, ЦМДМ
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ има удоволствието да ви информира, че в рамките на проект по Еразъм+ между ...
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 260