Начало / Всички новини

Всички новини

Публична академична лекция
07.02.2012

Източник: катедра „Масивни конструкции”
Публична академична лекция
07.02.2012

Източник: катедра „Масивни конструкции”
AФ Катедра ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА- ИЗБОР ЗА РЪКОВОДИТЕЛ катедра
06.02.2012, Милена Металкова-Маркова
Обявявам изборната платформа и автобиография на доц. д-р арх. Георгий Станишев
Открит конкурс за абонаментна поддръжка на асансьорни уредби - ССО УАСГ
06.02.2012
Процедурата е открита с Решение № 86 / 30.01.2012 г. на Ректора на УАСГ, с което са одобрени обявлението и документацията за участие.
Източник: инж. Бойко Кияков
Покана за публична лекция от проф. д-р инж. Иван Стефанов Калчев
03.02.2012
На основание чл. 28 от Закон за развитие на академичния състав в Република България, чл. 58 (3) от Правилник за прилагане на Закона за ...
Източник: катедра "Хидравлика и хидрология"
Кандидати за ръководители на стажанти в Санкт Петербург и София
01.02.2012, Милена Металкова-Маркова

Източник: Международен отдел на УАСГ
Страници: 1 ... 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 ... 279