Начало / Всички новини

Всички новини

Благодарствен отзив от проф. д-р Тодор Тодоров
28.11.2017, проф. д-р Тодор Тодоров

Източник: катедра "Обществени науки"
Система за академично наставничество (тюторна система)
27.11.2017, Деканат ГФ
Системата за академично наставничество (тюторна система) се въвежда в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) с цел ...
Източник: Деканат ГФ
Отпускане на стипендия на студент от специалност ГЕОДЕЗИЯ
27.11.2017, Деканат ГФ
Регионалната колегия София-град на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) отпуска стипендия на студент от ...
Източник: Деканат ГФ
Система за академично наставничество (тюторна система)
27.11.2017
 Системата за академично наставничество (тюторна система) се въвежда в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) с ...
Barcelona 4th EUCEET International Conference in Civil Engineering Education
24.11.2017, D.Dinev
"4-та международна конференция за образованието по строително инженерство", Барселона IX.2018.
Открит научен семинар на катедра "МДПК"
24.11.2017, Л. Здравков

Източник: катедра "МДПК"
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 279