Начало / Всички новини

Всички новини

ГРАФИК ЛЯТНА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ (12/06/17 - 02/07/16)
12.06.2017, ЗХ

Източник: КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА”
ПОРЕДНО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА УАСГ
12.06.2017, Д. Динев
Научният съвет при Московския държавен университет по геодезия и картография /МИИГАиК/, на свое редовно заседание от 28 април 2017г. ...
Източник: Ректорат
Защита на дисертационен труд на инж. Цанко Николаев Колев с научен ръководител проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
09.06.2017
На 20.06.2017 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на катедра Масивни конструкции (зала 443) ще се проведе открито заседание за защита на ...
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" КЪМ КАТЕДРА "ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ" НА ГФ ПРИ УАСГ
02.06.2017, Катедра "Приложна геодезия"
Във връзка с обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и ...
Източник: Катедра "Приложна геодезия"
Изпитни дати на катедра "МДПК", СФ, през лятната сесия, 2017 г
02.06.2017, Л. Здравков
Преподавателите от катедра "МДПК" през лятната сесия ще изпитват на следните дати :
Източник: катедра "МДПК"
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 260