Home / All News

All News

ЗАВЕРКА НА ПРАКТИКА ПО РИСУВАНЕ
13.09.2017
ЗАВЕРКА НА ПРАКТИКАТА ПО РИСУВАНЕ -- 25.09.2017г., в 10.30 часа. Последна дата за всички студенти, които не са първи курс и се явяват с рисунки ...
Кандидат-студентски курсове по рисуване
13.09.2017, Катедра Рисуване и Моделиране
 Кандидат-студентски курсове по рисуване 
Source: Катедра Рисуване и Моделиране
Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на инж. Петър Веселинов Тодоров
12.09.2017
 Материали по процедура за защита на дисертационен труд на тема: „Деформации на речното дъно в зоната на нисконапорни ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 268