Home / All News

All News

Презентация на архитектурното бюро Hentrich-Petschnigg & Partner GmbH + Co. KG
19.05.2011
На 26 май от 11 часа в зала 230 арх. Йоахим Фауст  управляващ партньор в архитектурното бюро Hentrich-Petschnigg & Partner GmbH + Co. KG ще направи ...
ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
18.05.2011, катедра Градоустройство
Катедра „Градоустройство“, АФ на УАСГ, Националният клуб на урбанистите към САБ и Асоциацията на студентите по урбанизъм в ...
Тържествено обявяване и връчване на Стипендия за от Фондация „Хелмут Хентрих” – Германия
17.05.2011, Боян Георгиев
На 26 май 2011 от 11 часа ще се проведе тържественото обявяване и връчване на стипендиите от Фондация „Хелмут Хентрих” – Германия.
Публична защита на докторската дисертация на гл.ас.инж. Борислав Александров, докторант към катедра „Висша геодезия”- Геодезически факултет
16.05.2011, Факултет по геодезия
Публичното заседание на научното жури за защита на докторската дисертация на гл.ас.инж. Борислав Александров, докторант към катедра ...
Среща – дискусия по повод 24 май
16.05.2011
По повод празника на славянската писменост и култура УАСГ, Клуб „1 ноември”, БАН, Съюзът на кинодейците и Художествената академия ...
Открита процедура по ЗОП "Доставки на хранителни продукти за нуждите на УАСГ"
12.05.2011
Краен срок за подаване на офертите 04.06.2011 г., 17:00 ч.
Малка обществена поръчка „Извършване на основен ремонт на обособени части"
12.05.2011
Открит конкурс за малка обществена поръчка „Извършване на основен ремонт на обособени части", Решение 222 от 09.05.2011 г. Срок за ...
Лятна школа в Лондон
11.05.2011
Summer DLab experiments with digital design tools and rapid prototyping techniques as integrated systems of design development.
Source: Architectural Association School of Architecture
Go to page 1 ... 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 ... 274