Home / All News

All News

Конкурс - ЗНАКОВА КОМПОЗИЦИЯ ВХОД САМОКОВ
04.07.2011, ARCHMODULE
Задачата се състои в разработване на цялостна концепция за оформление на новоизграденото кръгово кръстовище, разположено на основния ...
Открит конкурс по НВМОП за Доставка на геодезически инструменти и аксесоари за нуждите на учебния процес в УАСГ по две обособени позиции
27.06.2011
I.Първа обособена позиция - Тотални станции и аксесоари: I.1.1. Тотални станции – 10 бр.; I.1.2. Стандартна екипировка към всяка една от ...
Samoa: Technical Assistance to Strengthen the Capacity of the Water Sector Coordination Unit –
24.06.2011
The objective of the Technical Assistance is to develop the capacity of the Water Sector Coordination Unit(WSCU) to coordinate and monitor the performance of the water sector, provide leadership in sector orientation including the policy and ...
Награда за сайта на УАСГ
24.06.2011, Боян Георгиев
Днес, 23 юни 2011, Българската Уеб Асоциация обяви носителите на годишните награди за уеб за 2011 година. В категорията Наука и Образование ...
На 12 юли 2011г. - защита на дисертационен труд на арх. Лино Бианко, докторант към катедра Градоустройство
22.06.2011
Публичното заседание на научното жури за защита на дисертационния труд на арх. Лино Бианко, докторант към катедра Градоустройство, ще ...
ИМЕ- ЛЕГЕНДА - 120 години на професор архитект Станчо Белковски
20.06.2011, проф. д-р арх. Благовест Вълков
Днес никой не си спомня професор Станчо Белковски в училището, където той е станал легенда с изключителните си педагогически умения и ...
Подбор и класиране на не по-малко от три оферти за "Доставка на на почистващи и хигиенни материали за нуждите на УАСГ".
17.06.2011
Способ за събиране на оферти: Публикуване на покана в интернет сайта на Университета. Краен срок за подаване на офертите за изпълнение ...
Go to page 1 ... 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 ... 287