Начало / За Университета / Синдикати / ВОН - КНСБ / Колективен трудов договор

Колективен трудов договор

С допълнителното споразумение към КТД (14.03.2017г.) може да се запознаете - ТУК.

С действащия Колективен трудов договор в УАСГ може да се запознаете ТУК.

- Заявление за членство в синдикална организация (Приложение 5а към КТД)

- Заявление за присъединяване към условията на КТД (Приложение 3 към КТД)

- Заявление за оттегляне от условията на КТД (Приложение 4 към КТД)
 

УСО "ВОН" при УАСГ е отворена за аргументирани предложения за изменения и допълнения на КТД, изпратени на asparuhov_stefan@abv.bg.

На 10.03.2017г. се проведе последна среща по преговорите за подписване на допълнително споразумение към КТД за повишаване на основните работни заплати. Съветът за социално сътрудничество се споразумя за повишаване на основните работни заплати с 8,00%, считано от 01.10.2017, както и повишаване със 100 лв. на размера на допълнителното възнаграждение за придобита научна степен „доктор на науките“, считано от март 2017г.

На 25.10.2016 се проведе окончателна среща по преговорите за КТД, на която Синдикатите и Работодателя се договориха по всички клаузи и КТД се подписа за срок от 1 година, влизайки в сила от 01.10.2016г. Гост на срещата бе доц. д-р инж. Л. Вълчева - Председател на НБС ВОН-КНСБ.

На 24.06.2016 се проведе среща по преговорите за КТД, на която Синдикатите и представителите на работодателя се договориха за нерешените към момента въпроси. Гост на срещата бе г-н Николай Недев - изпълнителен секретар на КНСБ. Предстои подписване на КТД-2016 до края на месец юни.

Информация за КТД-2016, публикувана на сайта на УАСГ на 16.04.2016г.

В работна група Синдикалната организация на ВОН-КНСБ при УАСГ разработи проект на Колективен трудов договор за 2016г., който бе съгласуван от останалите Синдикални организации и внесен до Ректора на 22/12/2015г. за иницииране на преговорния процес.

На 25/01/2016г. подадохме сигнал до Ректора.

На 02.04.2015г. страните по Договора подписаха допълнително споразумения към Колективния трудов договор (КТД) със срок на действие 31.12.2015г.