Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки

Търгове и обществени поръчки

Към настоящия момент са актуални следните търгове и обществени поръчки

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен за 13.09.2016 г.)
05.08.2016
Обявен със Заповед № 476 / 27.07.2016 г. на Ректора на УАСГ.
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен за 14 юли 2016 г.)
07.06.2016
Обявен със Заповед № №342 / 03.06.2016 г. на Ректора на УАСГ.
Вътрешното (in-house) възлагане по ЗОП в България и ЕС
24.03.2016, Стефан Кръстанов, Румяна Карлова
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен за 11 март 2016 г.)
09.02.2016
Обявен със Заповед № 61 / 03.02.2016 г. на Ректора на УАСГ.
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен за 4 ноември 2015 г.)
09.10.2015
Обявен със Заповед №648/28.09.2015 г. на Ректора на УАСГ
Съобщение за набиране на оферти за изготвяне на оценка и доклад на съответствието...
09.10.2015
ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП НА ПРОЕКТ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД, ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В БЛ.35 ...
Публично отваряне на ценови оферти в обществена поръчка
01.09.2015
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С НОМЕР 00859-2015-0002 С ПРЕДМЕТ: “Строително-ремонтни работи, ...
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 12