Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки

Търгове и обществени поръчки

Към настоящия момент са актуални следните търгове и обществени поръчки

Публична покана по ЗОП за доставка на строителни материали
04.06.2012
Настоящата публична покана е утвърдена с Решение №530/04.06.2012 г. на Ректора на УАСГ.
Публична покана от ЦНИП-УАСГ / Public Procurement Call from CRD-UACEG
25.04.2012
Извлечение от Публична покана по реда на глава осма от ЗОП.
Открита процедура по ЗОП за доставка на хранителни продукти за нуждите на УАСГ
20.04.2012
№ 00859-2012-0004 от Регистър обществени поръчки на АОП.
Открита процедура по ЗОП за строително-ремонтни работи в студентски общежития на УАСГ
10.04.2012
№ 00859-2012-0003 от Регистър обществени поръчки на АОП.
Източник: инж. Бойко Кияков
Подбор и класиране на оферти за доставка на строителни материали
20.02.2012, Стефан Кръстанов - Координатор обществени поръчки на УАСГ
На основание чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП и Заповед № 142/16.02.1012 г. на проф. д-р инж. Красимир Петров - Ректор на УАСГ
Източник: Сийка Илова - Организатор сектор "Материално-техническо снабдяване"
Вътрешна информация за предстоящи поръчки
11.01.2012, Стефан Кръстанов
  На основание чл.2, ал.1 и 2 от ВПРОВОП във връзка с чл. 8, ал.7/чл. 8б от ЗОП
Значителни изменения в правния режим на обществените поръчки в сила от 26.02.2012 г.
25.11.2011, Стефан Кръстанов
В брой 93/2011 г. на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Съобразно § 125 от ПЗР ...
Страници: 1 ... 8 | 9 | 10 | 11 | 12