Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки

Търгове и обществени поръчки

Към настоящия момент са актуални следните търгове и обществени поръчки

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен за 1 юни 2015 г.)
14.05.2015
Обявен със Заповед №287/24.04.2015г., Заповед № 332/13.05.2015 г. и Заповед № 333/13.05.2015 г. на Ректора на УАСГ.
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти
07.04.2015
Обявен със Заповед №234/06.04.2015г. на Ректора на УАСГ
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти
13.02.2015
Обявен със Заповед №89/12.02.2015 г. на Ректора на УАСГ
Съобщение за нова публична покана по ЗОП за абонамент и доставка на чуждоезична западна периодика
16.12.2014
Публичната покана и приложенията й са утвърдени с Решение 817/15.12.2014 г.
Отваряне и оповестяване на ценови оферти в обществена поръчка по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
11.12.2014
Процедурата е за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване и интеграция на единна система за управление, контрол и ...
Заповед за отдаване под наем на недвижим имот
05.12.2014
  Адресати на настоящата заповед: Лица в безсрочно трудово правоотношение с УАСГ без собствено жилище, желаещи да наемат ...
Решение за прекратяване на договаряне с обявление по ЗОП за доставка на храни за УОБ Семково за раздел/обособена позиция 11
18.11.2014
Електронна преписка: Съобщение за начало на  процедурата. Известие за публично отваряне на ценовите оферти.  Решение № ...
Публична покана по ЗОП за абонамент на периодика и онлайн достъп до база данни "ICONDA" за 2015 г.
17.11.2014
Публичната покана и приложенията й са утвърдени с Решение 731 от 17.11.2014 г. на Ректора на УАСГ.
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 11