Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки

Търгове и обществени поръчки

Към настоящия момент са актуални следните търгове и обществени поръчки

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен за 10 юли 2015 г.)
26.06.2015
Обявен със Заповед №391/03.06.2015г. на Ректора на УАСГ
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен 06.07.2015г.)
03.06.2015
Обявен със Заповед №371/26.05.2015г на Ректора на УАСГ
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен за 12 юни 2015 г.)
14.05.2015
Обявен със Заповед №315/05.05.2015г на Ректора на УАСГ
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен за 1 юни 2015 г.)
14.05.2015
Обявен със Заповед №287/24.04.2015г., Заповед № 332/13.05.2015 г. и Заповед № 333/13.05.2015 г. на Ректора на УАСГ.
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти
07.04.2015
Обявен със Заповед №234/06.04.2015г. на Ректора на УАСГ
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти
13.02.2015
Обявен със Заповед №89/12.02.2015 г. на Ректора на УАСГ
Съобщение за нова публична покана по ЗОП за абонамент и доставка на чуждоезична западна периодика
16.12.2014
Публичната покана и приложенията й са утвърдени с Решение 817/15.12.2014 г.
Отваряне и оповестяване на ценови оферти в обществена поръчка по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
11.12.2014
Процедурата е за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване и интеграция на единна система за управление, контрол и ...
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 12