Обучение

Студенти и Докторанти

Прием

Наука и проектиране


Важни съобщения

Излезе брой 7 на том 51 на годишника на УАСГ

 В броят се съдържат статиите от научно направление "Транспортно строителство", представени на юбилейната конференция 75 години УАСГ, посветени на 30 години Факултет по транспортно строителство.

Кандидатстване Еразъм+ 2018/2019

Студентска мобилност

Admission of foreign students

Offered degree's programs