Education

Students

Become a Student

Research


Announcements

ГЕОТЕХНИКАТА - НАУКА и ПРАКТИКА

Юбилейна научно-приложна сесия с международно участие на 14 май 2019 г.

Хидростроителство - защитена специалност

С решение на Министерски съвет в списъка на защитените специалности се добавя специалността „Хидростроителство“

Системи, подобряващи устойчивостта и стабилността на сградите при земетресение

епизод от поредицата „Младите иноватори“ - БНТ 2, 24 февруари (неделя), 19.00 ч.