Обучение

Студенти и Докторанти

Прием

Наука и проектиране


Важни съобщения

УАСГ – организатор на изложението „Живей и учи в България!“

На 4 и 5 декември 2018 г. в гр. Дубай – ОАЕ, се проведе изложение на българското висше образование под надслов „Живей и учи в България!“. Основен организатор на събитието бе УАСГ с подкрепата на МОН и Посолството на Р. България в ОАЕ и лично на посланика – Н. Пр. г-н Богдан Коларов.
В изложението взеха участие също така СУ „Климент Охридски“, ТУ – София, ЛТУ, НСА „Васил Левски“ и МГУ „Св. Иван Рилски“.
Ученици от последните класове на училища в региона, техните родители и наставници бяха запознати с възможностите, които дава обучението в българските ВУ и, в частност, в УАСГ.
Събитието бе уважено от министъра на висшето образование на ОАЕ – г-н Ахмад бин Абдула Ал Фаласи. По време на разговорите той прие отправената му покана в рамките на планираното официално посещение в България през пролетта на 2019 г. да посети и разгледа УАСГ.