Home / Staff / Academic Staff /

Assoc. Prof. Dr. Eng.Geol. Ivailo Yordanov

Faculty of Transportation Engineering - Deputy dean for academic activities

Faculty of Transportation Engineering, Geotechnics

Assoc. Prof. Dr. Eng.Geol. Ivailo Yordanov
Office Room R315
Phone 9635245/330; GSM 0887516007
E-mail bulgeo@dir.bg
Marital Status Married
Year Started 1996

Books


Ръководство по геотехника, разръботено съгласно изискванията на Еврокод 7 - Геотехническо проектиране. София, КИИП, 2012 г., 456 с.
Г. Илов (ред.), Т. Германов, Ж. Желев, Б. Киров, Д. Денев, Л. Михова, Р. Върбанов, А. Тоцев, М. Тодоров, Ив. Иванов


Study materialsInformation