Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Спас Чуканов

Строителен факултет, Метални, дървени и пластмасови конструкции - Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. д-р инж. Спас Чуканов
Кабинет Б735
Телефон 9635245/555
E-mail chukanov_fce@uacg.bg