Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. арх. Джузепе Лонги

Център за международна дейност и мобилностДоктор хонорис кауза

проф. арх. Джузепе Лонги
E-mail longhi@iuav.it
Постъпил в УАСГ 2008