Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р инж. Гюнтер Цумпе

Център за международна дейност и мобилностДоктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Гюнтер Цумпе
E-mail zumpe@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1996